Tin tức

Doanh nhân Việt Nam và Nga sẵn sàng đầu tư vào nhau trên cơ sở mối quan hệ truyền thống gắn bó giữa hai nước

Doanh nhân Việt Nam và Nga sẵn sàng đầu tư vào nhau trên cơ sở mối quan hệ truyền thống gắn bó giữa hai nước